HƯỚNG DẪN TẢI ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HỌC SINH

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HỌC SINH LÀ CHƯƠNG TRÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH (SMART PHONE) SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ IOS. ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HỌC SINH SẼ GỞI THÔNG TIN CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐẾN MÁY ĐIỆN THOẠI CỦA QUÝ PHỤ HUYNH.

- PHỤ HUYNH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI ANDROID, VUI LÒNG CLICK   TẢI VỀ TỪ GOOGLE PLAY  và cài đặt ứng dụng  (thông tin đăng nhập xin vui lòng liên hệ giáo viên)

- PHỤ HUYNH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI IOS (Iphone, Ipad) VUI LÒNG CLICK  TẢI VỀ TỪ APP STORE  và cài đặt ứng dụng.  (thông tin đăng nhập xin vui lòng liên hệ giáo viên)