Bé tập làm bánh - Chồi 1

Bé tập làm bánh - Chồi 1 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Lớp Chồi 1 thao diễn Hoạt động " Bé tập làm bánh" ra phụ huynh nhân ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11. Giúp trẻ rèn kỹ năng đọc và thực hiện theo công thức.

Vui Hội Trăng Rằm 2016 - Lớp Lá 1

Vui Hội Trăng Rằm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Lớp Lá 11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Bé vui chơi ngày 30/11/2016 - Nhóm 13-24 tháng

Bé vui chơi ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Nhóm 13-24 tháng3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Các bé nhóm 13-24 tháng hoạt động dạo chơi ngoài trời cùng các cô giáo.