PHƯƠNG ÁN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA (nCoV) GÂY RA TRONG TRƯỜNG HỌC KHI HỌC SINH ĐI HỌC LẠI