HƯỚNG DẪN CÁCH GẤP QUẦN ÁO - Giáo viên: Phạm Thị Thêm5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HƯỚNG DẪN CÁCH GẤP CON BƯỚM - Giáo viên: Võ Thị Tuyết Phương5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT ĐÔI - Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

BỨC TRANH "GÓI BẮP RANG BƠ" - Giáo viên: Hà Bảo Quỳnh2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

SẮP XẾP THEO QUY TẮC - Giáo viên: Trần Thị Ngọc Hiếu2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài tập rèn luyện dẻo dai, khéo léo cho trẻ từ 4-6 tuổi2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TẠO HÌNH TỪ HÌNH TRÒN - CẮT DÁN CON GÀ - Giáo viên: Triệu Bảo Trâm1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHÁM PHÁ KHOA HỌC - CÁCH LÀM SLIME - Giáo viên: Nguyễn Thị Trúc Mai1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CHÚ THỎ TINH KHÔN - Giáo viên: Lê Thị Ngọc Hân14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG CHO TRẺ TẠI NHÀ - Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

VŨ ĐIỆU RỬA TAY - Giáo viên: Đặng Phương Ngân12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tặng các bé bộ thơ dạy chữ cái. 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Làm gì khi con nghỉ học ở nhà? 9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HƯỚNG DẪN CÁCH PHA NƯỚC CAM - Giáo viên: Trần Thị Ngọc Hiếu8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CHÚ SÂU NGỘ NGHĨNH - Giáo viên: Dương Thị Ngọc Yến7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá