Hoạt động khám phá- Hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm từ giấm ăn và baskin soda- MN Bé Ngoan Q8 - GVHD: Lê Thị Mộng Tuyền - Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi