KẾT HỢP THÍNH GIÁC VÀ THỊ GIÁC_KHỐI CHỒI

KẾT HỢP THÍNH VÀ THỊ GIÁC

Với trò chơi “Con thỏ - ăn cỏ-  uống nước- chui vô hang” và rất nhiều  các trò chơi khác các bé đã được học về vai trò của của sự “Kết hợp thính và thị giác”. Thông qua bài học, các thầy/ cô đã chỉ ra cho các bé những trường hợp gặp khó khăn khi chỉ nghe/ thấy, từ đó, làm bật tính ưu việt của sự kết hợp hai loại giác quan này.

Trong giờ học, các bé đã rất tích cực tham gia các hoạt động. Đặc biệt là những trò chơi, thử thách kết hợp. Nhưng cũng thông qua tiết dạy, chúng tôi nhận ra rằng, khả năng quan sát những tiểu tiết và nghe những âm thanh nhỏ vẫn còn rất hạn chế. Từ đó, chúng ta dễ dàng biết được cách phát triển hơn nữa những giác quan này và phát triển chúng một cách toàn diện

 

Một số hình ảnh hoạt động: