ĐỒ VẬT NGUY HIỂM

ĐỒ VẬT NGUY HIỂM

“Đồ vật nguy hiểm” là một bài học về chủ đề An toàn cho bé hết sức càn thiết. Bỡi lẽ, trong những hoạt động hừng ngày của bé phải tiếp xúc với biết bao đồ vật. Và tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi sự va chạm, tiếp xúc với những đồ vật nguy hiểm.

Bài học KNS tuần này sẽ giúp bé nhận biết được một số đồ vật nguy hiểm. Đồng thời, Các thầy cô cũng sẽ giúp bé có được kỹ năng sử dụng một số đồ vật nguy hiểm. Qua những hình ảnh và đồ vật giả định, lớp học đã diễn ra rất sôi nổi, đầy năng lượng. Mong rằng, qua bài học này, các bé sẽ biết cách bảo vệ an toàn của bản thân, nhất là đối với những đồ vật nguy hiểm.