Một số hoạt động dễ thương của học sinh khi học online tại nhà trong mùa dịch.