THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC HÈ

Do nhà trường thực hiện sửa chữa nên học sinh học hè sẽ học tại Trường MN Tuổi Hồng (21 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1) từ ngày 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 - 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.

Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ xin phụ huynh liên hệ văn phòng nhà trường tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38394941.