CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (theo Thông tư số 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BTC ngày 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Tài chính)

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Ngày có hiệu lực: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Người ký: Phan Thảo Ly - Hiệu trưởng
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: cong_khai_tt9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_qt_6_thang_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_theo_61_2572tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.xls

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: cong_khai_tt9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_qt_6_thang_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_theo_61_2572tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.xls

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm