Thư của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 11
Ngày ban hành: 1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Ngày có hiệu lực: 1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: thu_chuc_mung_khai_giang_692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm