Hoạt động lao động chăm sóc vườn trường

Hoạt động lao động chăm sóc vườn trường là cơ hội để bé trãi nghiệm, học hỏi nhiều điều thú vị, sau đây là một số hình ảnh của bé.