Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg
Ngày ban hành: 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký: Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: 16signed_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm