Mầm non Hoa Hồng | Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục... (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về theo dõi Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Tháng công nhân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và Kế hoạch tổ... (14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19 (29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về tham gia Hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch virus Corona (23/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh Thành phố Hồ Chí Minh do dịch... (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh nCov. (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học tạm thời do dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do... (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo phân công phục vụ công tác tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 ngày 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch... (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thành phố do dịch bệnh Covid - 19 (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn Tổ chức thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc thay đổi khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo... (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

THÔNG BÁO KHẨN - Một số khuyến cáo của Sở Y tế Tp.HCM trong phòng chống dịch bệnh viêm đường... (9/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn chỉ đạo về việc cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do... (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19... (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thu chi các khoản năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Triển khai thực hiện Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bộ Nội vụ. (18/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thu chi các khoản năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

THÔNG BÁO về việc tuyển sinh và chuyển trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch hoạt động hè của quận năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước... (4/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch thu chi hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Công khai các nguồn cung cấp thực phẩm năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại trường mầm non Hoa Hồng (16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thu nhận học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (26/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH ( Kèm theo Điều lệ cha mẹ học sinh) (14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Trường Mầm non Hoa Hồng (14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp... (14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

THÔNG BÁO các khoản thu đầu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

3 công khai năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (4/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè của UBND Quận Gò Vấp (25/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà... (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Nghị định về công tác văn thư (17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ an ninh, bảo đảm trật tự, An toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống... (17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn Tuyên truyền chuyên mục "Dân vận khéo" trên Đài truyền hình Thành phố (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến quy phạm pháp luật, quy định mới (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông tư 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Thông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GVMN, phổ thông công... (15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật quốc tịch Việt Nam số 56/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/ QH 13 (9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Gò... (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai... (17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng... (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19... (11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/QH13 (9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định số 64/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ- TTg ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 ban hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp... (9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[Khẩn] Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với... 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về thực hiện chủ đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá “ Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống... 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch công tác từ ngày 27/4 đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Báo cáo tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và Kế hoạch tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá sau khi các trường góp ý 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đang truy cập : 2
Hôm nay : 824
Hôm qua : 581
Tuần này : 4,158
Tuần trước : 6,167
Tháng này : 18,982
Tháng trước : 31,875
Tất cả : 184,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7