Bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề "Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho trẻ"

Ngày 12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, Trưởng mầm non Hoa Hồng tổ chức triển khai và bồi dưỡng chuyên đề "Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho trẻ". Trong buổi bồi dưỡng bên cạnh nghiên cứu lý thuyết chuyên đề, giáo viên cũng được xem lại hoạt động thao giảng tại trường Mầm non Hạnh Thông Tây để học tập trong tổ chức hoạt động cho trẻ

Chia sẻ hoạt động giáo dục trường nhận thức trường Mầm non Hạnh Thông Tây

Bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề

Tải file đính kèm: full_page_photo_1732tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)