Hội thi giáo dục vệ sinh răng miệng

Ngày 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trường mầm non Hoa Lan tổ chức hội thi giáo dục vệ sinh răng miệng cho các bé khối Chồi và khối Lá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Kết quả hội thi: Giải Nhất: Lớp Lá 2, lớp Chồi 1. Giải Nhì: Lớp  Lá 1, lớp Chồi 2. Giải Ba: Lớp Lá 3.