[31.12.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15] NHẬN BIẾT TẬP NÓI CON CHIM- NHÓM CÔ MINH TRANG- 19- 24 THÁNG

BÉ TẬP NÓI TỪ "CON CHIM" RẤT DỄ THƯƠNG, NGOÀI RA BÉ BẮT CHƯỚC CÔ TRONG GIỜ HỌC LÀM CHIM BAY RẤT NGỘ NGHĨNH.