Xuân về với nhóm bé rồi nhé!

Xuân về với nhóm bé rồi nhé! 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

[31.12.2015] tiệc cuối năm của bé nhóm 19- 24 tháng

[31.12.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15] tiệc cuối năm của bé nhóm 19- 24 tháng31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

CHÚNG MÌNH NGOAN LẮM NÈ, CÙNG VUI TIỆC CUỐI NĂM VỚI CÁC BẠN.

[31.12.2015] tiệc cuối năm của bé nhóm 19- 24 tháng

[31.12.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15] tiệc cuối năm của bé nhóm 19- 24 tháng31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

CHÚNG MÌNH NGOAN LẮM NÈ, CÙNG VUI TIỆC CUỐI NĂM VỚI CÁC BẠN.

Mảng xanh nhóm 19- 24 tháng trường em.

Mảng xanh nhóm 19- 24 tháng trường em.29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Bé chơi với màu nước

Bé chơi với màu nước11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Bé cùng cô trang trí noel

Bé cùng cô trang trí noel11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Phụ huynh và trẻ cùng xem sách

Phụ huynh và trẻ cùng xem sách9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

MẸ ĐỌC SÁCH CHO TRẺ NGHE

Các bé nhóm 25-36 tháng quan sát cây xanh góc sân trường

Các bé nhóm 25-36 tháng quan sát cây xanh góc sân trường8/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Các bé được ăn sữa chua sau khi ngủ trưa11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15