Bé tập đi - Nhóm 6 tháng
Mầm non Hoa mai

Bé tập đi - Nhóm 6 tháng Mầm non Hoa mai 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hoạt động vui chơi ngoài trời - Nhóm 25-36 tháng
Mầm non Hoa Mai

Hoạt động vui chơi ngoài trời - Nhóm 25-36 tháng Mầm non Hoa Mai8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Em học về con bò - Nhóm 25-36 tháng
Mầm non Hoa Mai

Em học về con bò - Nhóm 25-36 tháng Mầm non Hoa Mai8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhận biết Con gà trống - Nhóm 19-24 tháng
Mầm non Hoa Mai

Nhận biết Con gà trống - Nhóm 19-24 tháng Mầm non Hoa Mai8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhận biết màu đỏ - Nhóm 19-24 tháng
Mầm non Hoa Mai

Nhận biết màu đỏ - Nhóm 19-24 tháng Mầm non Hoa Mai8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hươu cao cổ - Nhóm 25-36 tháng
Mầm non Hoa Mai

Hươu cao cổ - Nhóm 25-36 tháng Mầm non Hoa Mai8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hoạt động vui chơi - Nhóm 12-18 tháng
Mầm non Hoa Mai

Hoạt động vui chơi - Nhóm 12-18 tháng Mầm non Hoa Mai8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hoạt động vui chơi trong lớp - Nhóm gấu bông
Mầm non Hoa Mai

Hoạt động vui chơi trong lớp - Nhóm gấu bông Mầm non Hoa Mai8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hoạt động vui chơi trong lớp - Nhóm 19-24 tháng
Mầm non Hoa Mai

Hoạt động vui chơi trong lớp - Nhóm 19-24 tháng Mầm non Hoa Mai8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kỹ năng vặn nắp chai - Nhóm 25-36 tháng
Mầm non Hoa Mai

Kỹ năng vặn nắp chai - Nhóm 25-36 tháng Mầm non Hoa Mai7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19


Bé chơi với đồ chơi cứng - mềm - Nhóm Sóc nâu
Mầm non Hoa Mai

Bé chơi với đồ chơi cứng - mềm - Nhóm Sóc nâu Mầm non Hoa Mai 7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hoạt động với đồ vật : Bỏ vào lấy ra

Hoạt động với đồ vật : Bỏ vào lấy ra29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Bé trai - Bé gái (nhóm gấu bông)

Bé trai - Bé gái (nhóm gấu bông)29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn hoa mai- bé xâu trụ màu xanh- màu đỏ

Mn hoa mai- bé xâu trụ màu xanh- màu đỏ19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn hoa mai- bé bò chui qua cổng và chơi vận động nhặt bóng

Mn hoa mai- bé bò chui qua cổng và chơi vận động nhặt bóng19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19