Hoạt động vui chơi - Nhóm 12-18 tháng
Mầm non Hoa Mai

Hoạt động vui chơi - Nhóm 12-18 tháng Mầm non Hoa Mai 8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19


Bé chơi với đồ chơi cứng - mềm - Nhóm Sóc nâu
Mầm non Hoa Mai

Bé chơi với đồ chơi cứng - mềm - Nhóm Sóc nâu Mầm non Hoa Mai 7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hoạt động với đồ vật : Bỏ vào lấy ra

Hoạt động với đồ vật : Bỏ vào lấy ra29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn hoa mai- bé xâu trụ màu xanh- màu đỏ

Mn hoa mai- bé xâu trụ màu xanh- màu đỏ19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn hoa mai- bé bò chui qua cổng và chơi vận động nhặt bóng

Mn hoa mai- bé bò chui qua cổng và chơi vận động nhặt bóng19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn hoa mai- các bé nhóm 12 - 18 tháng tham gia vui chơi góc

Mn hoa mai- các bé nhóm 12 - 18 tháng tham gia vui chơi góc5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thông qua vui chơi giúp các bé học được các kỹ năng, sau đây là một số hình ảnh minh họa:

Chương trình nhóm 12- 18 tháng ( tháng 11 )9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15