Trường MN Hoa Mai - Nhận biết bạn trai - bạn gái (Nhóm 19-24 tháng)

Trường MN Hoa Mai - Nhận biết bạn trai - bạn gái (Nhóm 19-24 tháng) 25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Một ngày ba mẹ làm giáo viên mầm non 
Nhóm 19-24 tháng

Một ngày ba mẹ làm giáo viên mầm non Nhóm 19-24 tháng21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sinh nhật các bé tháng 9 và tháng 10

Sinh nhật các bé tháng 9 và tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn hoa mai- hoạt động ngoài trời nhóm 19- 24 tháng

Mn hoa mai- hoạt động ngoài trời nhóm 19- 24 tháng1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn hoa mai- hoạt động chơi của bé nhà trẻ

Mn hoa mai- hoạt động chơi của bé nhà trẻ1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn hoa mai- bé chơi với hạt đậu

Mn hoa mai- bé chơi với hạt đậu1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mn hoa mai- bé chơi góc

Mn hoa mai- bé chơi góc19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mn hoa mai- bé chơi tháo lắp vòng vào trụ

Mn hoa mai- bé chơi tháo lắp vòng vào trụ28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mn hoa mai- bé 19- 24 tháng tập thể dục sáng

Mn hoa mai- bé 19- 24 tháng tập thể dục sáng13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Mn hoa mai- hoạt động phát triển giác quan trẻ 19- 24 tháng- cô phạm vinh

Mn hoa mai- hoạt động phát triển giác quan trẻ 19- 24 tháng- cô phạm vinh1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

[04.05.2016] rèn kỹ năng lăn bóng- nhóm 19- 24 tháng- cô vinh - mn hoa mai

[tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16] rèn kỹ năng lăn bóng- nhóm 19- 24 tháng- cô vinh - mn hoa mai4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

[29.04.2016] mn hoa mai- hoạt động với đồ vật nhóm 19- 24 tháng

[29.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16] mn hoa mai- hoạt động với đồ vật nhóm 19- 24 tháng28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

[28.04.2016] mn hoa mai - nhận biết tập nói con cá- nhóm 19- 24 tháng- cô minh trang

[28.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16] mn hoa mai - nhận biết tập nói con cá- nhóm 19- 24 tháng- cô minh trang28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Nhận biết tập nói "con cá vàng" cho trẻ 19- 24 tháng, cô cho bé quan sát con cá bơi và tập nói về con cá cùng với các hoạt động của nó, sau đó cô cho trẻ tạo dáng bơi như các chú cá vàng dễ thương.

[01.04.2016] mn hoa mai- hoạt động dạy của giáo sinh- nhóm 19- 24 tháng

[tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16] mn hoa mai- hoạt động dạy của giáo sinh- nhóm 19- 24 tháng1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT TẬP NÓI: XE LỬA

[31.03.2016] mn hoa mai- đề tài: quả quýt- nhóm 19- 24 tháng- cô minh trang

[31.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16] mn hoa mai- đề tài: quả quýt- nhóm 19- 24 tháng- cô minh trang31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16