Mn hoa mai- bé chơi ngoài trời

Mn hoa mai- bé chơi ngoài trời15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

MN - Hoa Mai thông báo tuyển sinh năm học 2018- 2019

MN - Hoa Mai thông báo tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mn hoa mai- thông báo lịch phát sóng chương trình *nào ta cùng vui- kỳ 53*

Mn hoa mai- thông báo lịch phát sóng chương trình *nào ta cùng vui- kỳ 53*2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mn hoa mai thông báo v/ v nghỉ học tránh bão số 16

Mn hoa mai thông báo v/ v nghỉ học tránh bão số 1624/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Mn hoa mai- tuyển dụng bảo vệ nam

Mn hoa mai- tuyển dụng bảo vệ nam23/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Mn hoa mai- thông báo tuyển sinh nh 2017- 2018

Mn hoa mai- thông báo tuyển sinh nh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1823/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Mn hoa mai- giới thiệu hiệu trưởng mới với tập thể sư phạm trường

Mn hoa mai- giới thiệu hiệu trưởng mới với tập thể sư phạm trường6/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, đại diện phòng giáo dục, đào tạo quận 3 có cô Nguyễn Thị Mỹ Dung (Phó trưởng phòng giáo dục), cô Nguyễn Thị Ly Ly (Chuyên viên phòng giáo dục - bộ phận tổ chức), trong buổi giới thiệu cô Mỹ Dung đọc quyết định của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc bổ nhiệm thầy Lương Trọng Bình nguyên là hiệu trưởng trường Mầm non 11 về trường Mầm non Hoa Mai giữ chức vụ hiệu trưởng. Chúc các thầy cô và tập thể sư phạm trường Mầm non Hoa Mai nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông báo về việc khám sức khỏe cho trẻ khối mẫu giáo2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thông báo về việc khám sức khỏe cho các bé khối nhà trẻ2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15