MN Hoa Mai- Thông báo về việc tẩy giun đợt 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO

Về việc tẩy giun lần 1 cho trẻ tại trường vào

thứ 6 ngày 25 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

      Nhà Trường sẽ tổ chức cho trẻ uống thuốc tẩy giun lần 1 vào thứ 6 ngày 25 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 . Phụ huynh cho trẻ đi học đầy đủ để trẻ được uống thuốc theo danh sách đã đăng ký cho giáo viên tại lớp .    

Trân trọng

 

PHÒNG Y TẾ
Tác giả: TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI