ĐỔI MỚI BỮA ĂN TẠI LỚP CHỒI VÀ LÁ

Nhằm thực hiện các hoạt động chào mừng 36 ngày nhà giáo Việt Nam, Trường tổ chức hoạt động đổi mới giờ ăn, có sự tham gia của phụ huynh các lớp. Mục đích việc thực hiện chuyên đề nhằm: đổi mới cách chế biến thức ăn cho trẻ, giúp trẻ có không khí vui vẻ , giúp phụ huynh hiểu thêm về công tác chăm sóc trẻ tại trường.