Tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của người dân, doanh nghiệp.

Zalo

Nguồn: https://binhtan.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc/-/xem/thong-bao-cua-uy-ban-nhan-dan-quan-binh-tan?post=732169

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến ngày 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. Tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của người dân, doanh nghiệp.

- Hồ sơ nộp trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

- Hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích: tại tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 bưu cục như sau:

1. Bưu cục 7637tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - An Lạc, Địa chỉ: 754 Hồ Học Lãm, khu phố 13, phường Bình Trị Đông B, Số điện thoại: 3752tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá444

2. Bưu cục 762tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Bình Hưng Hòa, Địa chỉ: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá26 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa, Số điện thoại: 375tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3222

3. Bưu cục 76253tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Gò Xoài, Địa chỉ: 114 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, Số điện thoại: 38779tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá89

4. Bưu cục 762742 - Gò Mây, Địa chỉ: SA3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4, chung cư Green Hills, đường số 1, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Số điện thoại: 362tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá583tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

5. Bưu cục 7623tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Bốn Xã, Địa chỉ: 471 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, Số điện thoại: 39616732

6. Bưu cục 7628tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Bình Trị Đông, Địa chỉ: 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 Tỉnh Lộ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, phường Bình Trị Đông, Số điện thoại: 38756tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

7. Bưu cục 76371tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Mũi Tàu, Địa chỉ: 98 An Dương Vương, phường An Lạc A, Số điện thoại: 37513123

8. Bưu cục 7632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Bà Hom, Địa chỉ: 27 Đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A, Số điện thoại: 37541444

- Trường hợp đặc biệt người dân liên hệ các số điện thoại sau:

+ Số điện thoại tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

+ Số điện thoại về lĩnh vực đất đai: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá896479513

+ Số điện thoại nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3185186.