Kế hoạch phối hợp về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trong nhà trường từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Hiệu trưởng

“Kế hoạch phối hợp về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trong nhà trường từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25” là sự của Ban giám hiệu, đoàn thể và phụ huynh học sinh toàn trường cùng đoàn kết, quyết tâm nâng cao nhận thức, hành động của tập vì tình yêu trẻ, vì lương tâm và trách nhiệm “Nói không với bạo lực, xâm hai trẻ em”.

Kế hoạch, phương án phòng - chống dịch bệnh covid-19 tổ chức cho trẻ đi học trở 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoàng yến đã tiến hành chỉnh trang cơ sở vật chất, vệ sinh, khử khuẩn đồng thời đề ra các phương án, giải pháp cụ thể, phù hợp quy định và điều kiện thực tế. Trong đó, đặc biệt chú trọng giãn cách trẻ, công tác vệ sinh, khai báo y tế nhằm phòng chống dịch Covid -19 hiệu quả. Vì sự an toàn của trẻ và của cộng đồng, rất mong quý Phụ huynh học sinh...

Hình ảnh Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi" 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phó Hiệu trưởng Bán trú

Trường MN Hoàng Yến tổ chức hội thi "Tuyên truyền viên giỏi" nhằm gửi đến PHHS, các cháu những thông điệp cần thiết nhằm giáo dục sức khỏe - phòng dịch một cách hiệu quả trong mùa dịch.