Ban Giám Hiệu trường Mầm non Hoàng Yến ra mắt nhận nhiệm vụ công tác

Ngày 25 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tân Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Yến ra mắt tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đảm nhận công tác tại đơn vị mới.