GIỜ HỌC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA CÁC BÉ LỚP VÀNH KHUYÊN

Giờ học phát triển nhận thức của các bé lớp Vành Khuyên (18-24 tháng)

 Một số hình ảnh giờ học phát triển nhận thức của các bé lớp Vành Khuyên (18-24 tháng)