Thứ năm, ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, Nhà trường sẽ tổ chức Lễ Tổng kết và Lễ Ra trường cho các bé lớp Lá Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 lúc 15g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Hội trường Liên đoàn lao động Quận Phú Nhuận. Rất mong được sự tham dự của Quý Phụ huynh.

Thứ sáu 31/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 và thứ bảy tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6, các bé được nghỉ học 2 ngày. Thứ hai, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, các bé đi học lại bình thường.