Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ: Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID19 đối với cơ sở Giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành: 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: 2qd_ban_hanh_bo_tieu_chi_danh_gia_an_toan_trong_truong_hoc_452tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm