Trường Mầm non Hương Sen luôn giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, chăm sóc bảo vệ vườn cây của bé.