Đề tài: Hướng dẫn gấp con bọ cánh cam - Lứa tuổi 4-5 tuổi - GV: Huỳnh Thị Thảo