Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19 đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

       Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19 đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Tải file đính kèm: mnnctthongbaonghihochettập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-5dichbenhcorona_1942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)