Đề tài: Hướng dẫn in hình con ếch - Lứa tuổi 3-4 tuổi - GV: Trần Thị Mỹ Trang