Thông báo nội dung thực hành kiểm tra năng lực

Thông báo về thống nhất nội dung thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ của người dự tuyển năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Trường Mầm non Phường 1

Tải file đính kèm: thong_bao_noi_dung_phong_van_2572tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)