Thông báo lịch đi học của học sinh thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo lịch đi học của học sinh thành phố Hồ Chí Minh 9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 177/TB- VPCP (ngày 08/5/2020) Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính Phủ về phòng, chống dịch Covid 19

Thông báo số 177/TB- VPCP (ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính Phủ về phòng, chống dịch Covid 199/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 1710/UBND-VX Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 1296/ GDĐT- VP Về thực hiện chỉ đạo của UBNDTP tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020

Công văn số 1296/ GDĐT- VP Về thực hiện chỉ đạo của UBNDTP tại Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2020)

Kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm sinh nhật Bác Hồ (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các clip dạy học của giáo viên (đợt 3)

Các clip dạy học của giáo viên (đợt 3)24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các clip dạy học của giáo viên (đợt 2)

Các clip dạy học của giáo viên (đợt 2)17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhiệt liệt chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày quốc tế lao động (1/5)

Nhiệt liệt chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/1975-3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) và ngày quốc tế lao động (1/5)16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các clip dạy học của giáo viên (đợt 1)

Các clip dạy học của giáo viên (đợt 1)15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

UBND TPHCM ban hành Công văn số 1297/UBND-VX

UBND TPHCM ban hành Công văn số 1297/UBND-VX "Về tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng Chính phủ", ký ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CÔNG VĂN SỐ 1364/UBND-VX

CÔNG VĂN SỐ 1364/UBND-VX " V/v tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng Chính phủ" của UBND Q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ký ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Văn bản số 888/UBND-VX ngày 13/3/2020 của UBND TP HCM về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành Phố do dịch bệnh Covid-19.

- Văn bản số 888/UBND-VX ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của UBND TP HCM về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành Phố do dịch bệnh Covid-19.13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhiệt liệt chào mừng 90 năm thành lập đảng cộng sản việt nam _ phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành,quyết tâm xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp.

Nhiệt liệt chào mừng 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thành lập đảng cộng sản việt nam _ phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành,quyết tâm xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp.13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường mn phường 7 thực hiện tổng vệ sinh phòng chống dịch corona.

Trường mn phường 7 thực hiện tổng vệ sinh phòng chống dịch corona.6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh do dịch corona

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh do dịch corona 6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học sinh sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá theo thông báo khẩn số 396/UBND- VX( ký ngày 6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)