Mầm non Quỳnh Hương | Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Trường Mầm non Quỳnh Hương Mừng Xuân Hạnh Phúc - Mừng Đảng Quang Vinh.
Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Thông báo thời gian đi học trở lại của học sinh trường MN Quỳnh Hương (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ trong trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Chỉ thị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Thông báo về việc tẩy giun cho trẻ (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Quyết định về tổ chức chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19 (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Kế hoạch phối hợp về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 (23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21" của Phòng GD&ĐT Gò Vấp (18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Thông tư 27/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/tt-bgdđt sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 điều 1 thông tư liên tịch số 68/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/ttlt-bgdđt-bnv-btc-blđtbxh ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của bộ giáo dục và đào tạo, bộ nội vụ, bộ tài chính, bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 54/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/nđ-cp ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 mục i thông tư liên tịch số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/ttlt-bgdđt-bnv-btc ngày 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 của bộ giáo dục và đào tạo, bộ nội vụ, bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 244/qđ-ttg ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 của thủ tướng chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Thông tư 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/tt-bgdđt ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Thông tư 25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/tt-bgdđt ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)
Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam (11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)
Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Nghị định về công tác văn thư (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Nghị định 79/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC (23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Nghị định 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Nghị định 157/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ trong trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên và nhân viên trường mầm non quỳnh hương (14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên và nhân viên trường mầm non quỳnh hương (23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Những quy định của pháp luật quan trọng về chống hút thuốc lá (23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Kế hoạch thực hiện Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (năm thứ 2) (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch công tác từ ngày 27/4 đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Báo cáo tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và Kế hoạch tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá sau khi các trường góp ý 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc... 8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Danh sách tham gia đoàn đánh giá ngoài tháng 4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[Khẩn] Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với... 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về thực hiện chủ đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá “ Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống... 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường Mầm non Quỳnh Hương

CS1: 38/382B Nguyễn Văn Lượng Phường 17 Q. Gò Vấp Tp.HCM

Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.3895tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá353

CS2: 149 Lê Hoàng Phái Phường 17 Q. Gò Vấp Tp.HCM

Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.38951312

Email: mnquynhhuong@yahoo.com.vn