Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sư nghiêp công lâp trên đĩa bàn thành phô Ho Chí Minh

Tải file đính kèm: 4631qdubnd_ngay_19-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18quy_che_danh_gia2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_17122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá187.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)