THÔNG TIN CHUNG

* QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP: 

Năm 1978 thành lập Nhà Mẫu giáo Phường 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá theo Quyết định số 1475/QĐ – UB ngày 26 tháng 11 năm 1978, do Ủy ban nhân dân Quận 6 quản lý.

  Đến tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 đổi tên thành Trường Mầm non Rạng Đông 9 theo Quyết định số 1641/QĐ-UB ngày 21 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 của Ủy ban nhân dân Quận 6.

  Trường có một điểm chính đặt tại số 955 Hồng Bàng, phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

* QUY MÔ:

Tháng 3 năm 1992 trường được phép xây mới theo giấy phép khởi công xây dựng số 366/GPKC ngày 16 tháng 3 năm 1992 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5, trường được nâng cấp tầng trệt, lầu 1, mở rộng phòng học có phòng vệ sinh trong lớp và xây dựng mới ở tầng hai gồm 4 phòng: truyền thống, giáo dục thể chất, nghệ thuật, thư viện.

Với tổng diện tích sử dụng là 245tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,3 m2 (khuôn viên đất: 1.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2,5 m2, diện tích sàn xây dựng: 1896,8 m2, diện tích sân chơi: 553,5 m2), trường được thiết kế xây dựng khang trang, thoáng mát, an toàn theo quy hoạch chuẩn của trường, lớp mầm non, có quy mô 3 tầng (1 trệt - 2 lầu) và hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

  Tổng số học sinh: 

  - Nhà trẻ: 33 trẻ/lớp/3 nhóm

  - Mẫu giáo: 364 trẻ/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá lớp

  Nhân sự:

  - Cán bộ quản lý: 3 (Trên chuẩn: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá%)

  - Giáo viên: 24 (Trên chuẩn: 95,8%) 

  - Nhân viên: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

  Trường hoạt động theo quy chế tổ chức của trường công lập có 1 cơ sở 

 * CHUẨN QUỐC GIA:

  Tháng 6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 trường được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.

  Hiện nay, trường đang thực hiện hồ sơ thẩm định lại Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia: Mức độ 1.

* KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC:

Trường đang thực hiện hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục: Cấp độ 2. 

* THÀNH TÍCH:

Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Quyết định số 5245/QĐ-BGDĐT ngày 15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ban tuyên giáo Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh khen tặng thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (Quyết định số 357-QĐ/BTGTU ngày 25/8/15 của Ban tuyên giáo Thành Ủy)

Bằng khen UBND Thành phố về khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 (Quyết định số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 18/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của UBND Thành phố)

Tập thể Lao động xuất sắc (Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 -> 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Tập thể Lao động tiên tiến (Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 -> 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Công đoàn đạt: “Vững mạnh, xuất sắc” (Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 -> 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt “ Vững mạnh” (Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 -> 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Chi bộ đạt: “Trong sạch, vững mạnh” (Từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14)

Ngoài ra, trường còn đạt nhiều bằng khen trong các hoạt động phong trào như:

+ Đạt “Mô hình phòng chống suy dinh dưỡng” cấp thành phố.

+ Đạt “Môi trường xanh-sạch-đẹp” cấp thành phố.