Về chuyển công tác đối với viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tải file đính kèm: Ke hoach Chuyen cong tac vien chuc truc thuoc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: Ke hoach Chuyen cong tac vien chuc truc thuoc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)