Trao quà Tết Canh Tý cho những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn