Trang chủ
Chọn phòng ban 
Phòng hiệu Trưởng
Hiệu trưởng Trương Kim Yến
Ngày sinh 19/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1964
Dân tộc kinh
Quê quán Hiệp Bình Phước - Thủ Đức
Trình độ 12/12
Điện thoại cơ quan 38977656
Điện thoại riêng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá938953288
Email liên lạc mekhanh1963@gmail.com