Về việc triển khai và quán triện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tường Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: Số 2971/UBND-VP
Ngày ban hành: 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký: Phó chủ tịch Phạm Thị Thanh Hiền
Trích yếu: Về việc triển khai và quán triện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tường Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: 2971ubnd1signed1142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá91pdfkhan_-theo_nchi_thin_16_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm