Báo cáo dinh dưỡng NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Trường mầm non Tân Phú tổ chức cân đo, khám sức khỏe trẻ hàng tháng, hàng quý để có biện pháp theo dõi đảm bảo an toàn về sức khỏe cho trẻ.

      Nhằm đảm bảo tốt an toàn về sức khỏe cho trẻ, nhà trường có kế hoạch cân đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ hàng tháng, hàng quý. Phân công các giáo viên thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ, phối hợp phụ huynh cùng chăm sóc nuôi dạy trẻ tốt. Nhà trường tổ chức tuyên truyền với phụ huynh về công tác y tế học đường trường học, các buổi tiêm ngừa phòng bệnh, các buổi trường phối hợp trung tâm y tế phường khám sức khỏe định kỳ và tiêm ngừa phòng bệnh cho trẻ ...
        Tất cả hoạt động được làm việc có kế hoạch và báo cáo cụ thể, đây là kết quả theo dõi sức khỏe của trẻ được nhà trường tổng hợp : 

Tải file đính kèm: 1 BAO CAO DINH DUONG tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.xls
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)