Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ

Đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 phối hợp Trạm y tế Phường , nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ

Các cháu tập trung khám sức khỏe tại trường lần 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, trên đây là hình của các bé đang sắp hàng chờ đến lượt khám sức khỏe định kỳ :

IMG_3965.JPG?w=1000    IMG_3966.JPG?w=1000