Thơ: Bó hoa tặng cô

Bó hoa tặng cô

 

 

Ngày mồng tám tháng ba 
Chúng em đi hái hoa 
Mang về tặng cô giáo
Bó hoa của em đây 
Vàng tươi hoa cúc áo 
Hồng hồng hoa cối xay
Đỏ rực nụ rong riềng
Tím tím hoa bìm bìm 
Dây tơ hồng em cuốn 
Thành một bó vừa xinh
Sao em hồi hộp thế 
Chẳng nói được câu nào 
Lời cô thân thiết sao 
Vòng tay cô dịu quá
Có phải hoa nói hộ
Cho lòng em xôn xao 
Ôi chùm hoa bé nhỏ 
Của đồng quê ngọt ngào 

                                    Ngô Quân Miện

Tác giả: Ngô Quân Miện