Hiện tìm kiếm văn bản

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 Công khai theo Thông tư 36/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Đính kèm file :  

 ba_cong_khai_2_141tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.docx

TỔ CHỨC14-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-MNTTrNB Công khai chất lượng giáo dục
Đính kèm file :  

 ba_cong_khai_2_942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.docx

Hoạt độngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 Số 33/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè
Đính kèm file :  

 33_qd_ttldtt_cstdcs_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17_1492tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1714.pdf

KHEN THƯỞNG14-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
4 Số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB Công văn hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng vào hè
Đính kèm file :  

 1125-ngcbqlgd-csngcb17_1492tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1714.pdf

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH14-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
5 5115/UBND-VX Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NQ-HĐND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :  

 5115_ubnd_vx_1392tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1716.pdf

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
6 Thông tư liên tịch số: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch số: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Đính kèm file :  

 TT2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_TTLT_BGDDT_BNV tieu chuan giao vien mam non.PDF

TỔ CHỨC23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
7 Hướng dẫn số: 1511/HD-SNV của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Hướng dẫn số: 1511/HD-SNV của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND ngày 4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Đính kèm file :  

 Huong dan 1511 SNV.pdf

TỔ CHỨC23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
8 Thông tư số: 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 Thông tư số: 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 về Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Đính kèm file :  

 TT16 quy che thi tuyen xet tuyen vien chuc.PDF

TỔ CHỨC23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
9 Thông tư số 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV của Bộ Nội vụ Thông tư số 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV của Bộ Nội vụ vể Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Đính kèm file :  

 TT 15 huong dan tuyen dung ky hop dong lam viec.PDF

TỔ CHỨC23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND ngày 4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND ngày 4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
Đính kèm file :  

 QD tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-thay the Quyet dinh 47-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.pdf

TỔ CHỨC23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
11 Số 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QĐ-UBND về ban hành quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên đia bàn Tp.Hồ Chí Minh Quyết định số 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QĐ-UBND về ban hành quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên đia bàn Tp.Hồ Chí Minh
Đính kèm file :  

 QD21.pdf

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
12 Số 47/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP Nghị định 47/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Đính kèm file :  

 47.signed_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.pdf

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
13 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá69 Báo cáo tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 bao cao tổng kết 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (2).doc

Hoạt động16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16