Giờ

Giờ "Kể chuyện" của các bé Lớp Lá 2 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hoạt động chăm sóc giáo dục của Cô và bé Khối Lá. Trường Mầm non Thủy Tiên

Hoạt động chăm sóc giáo dục của Cô và bé Khối Lá. Trường Mầm non Thủy Tiên28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hoạt động chăm sóc giáo dục của Cô và trẻ lớp Mầm 2. Trường Mầm non Thủy Tiên

Hoạt động chăm sóc giáo dục của Cô và trẻ lớp Mầm 2. Trường Mầm non Thủy Tiên14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giờ học của Cô và trẻ lớp Lá 3

Giờ học của Cô và trẻ lớp Lá 31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Bé lớp Chồi chơi thắt hoa từ lá bạch đàn

Bé lớp Chồi chơi thắt hoa từ lá bạch đàn27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Cô và bé tạo dáng dễ thương sau tiết hoạt động âm nhạc

Cô và bé tạo dáng dễ thương sau tiết hoạt động âm nhạc22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Cô và bé lớp Lá 2 múa và hát bài

Cô và bé lớp Lá 2 múa và hát bài "Lý ngựa ô"23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Giờ hoạt động góc của các bé lớp Lá

Giờ hoạt động góc của các bé lớp Lá22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Dễ thương: Các bé lớp Lá hưởng ứng Chào mừng ngày QTPN 8-3

Dễ thương: Các bé lớp Lá hưởng ứng Chào mừng ngày QTPN 8-32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Tiệm giặt ủi của các bé lớp Mầm 1

Tiệm giặt ủi của các bé lớp Mầm 119/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Giờ hoạt động âm nhạc lớp Lá 3

Giờ hoạt động âm nhạc lớp Lá 316/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Siêu thị Mini của các bé Lớp Lá 1

Siêu thị Mini của các bé Lớp Lá 1 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Bạn đứng yên để Ngọc Hân đo, may áo đẹp nha !

Bạn đứng yên để Ngọc Hân đo, may áo đẹp nha !11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Giờ hoạt động âm nhạc của Cô và bé lớp Chồi 2

Giờ hoạt động âm nhạc của Cô và bé lớp Chồi 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên

Các bé sử dụng các loại lá để đan và thắt theo ý thích

Các bé sử dụng các loại lá để đan và thắt theo ý thích6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non Thủy Tiên