Mầm non Trung Lập Thượng | Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chi tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn tuyên truyền luật khiếu nại, luật tố... (24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ Năm học : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị và các chuyên đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Tuyên truyền, vận động xem bộ phim“Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời” (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) và “Tháng Công nhân” lần 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị Quý I năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông báo các giáo viên nhập danh sách của lớp mình theo mẫu này và gửi về địa chỉ mail:... (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc thực hiện báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo. (24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Báo cáo Tổng kết công tác Đào tạo ,Bồi dưỡng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Luật BHXH sửa đổi (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện 6 Chương trình hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Đề cương giới thiệu luật bẩu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân (14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Báo cáo V/v tổ chức hưởng ứng ngày “Quốc tế hạnh phúc” 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Lịch trực tết (24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên địa bàn huyện Củ Chi (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định ban hành chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục... (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 (23/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch công tác học kỳ 1 Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (23/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tháng 9,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,11,12,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo số 19/GDĐT-TLTN ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Về tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn huyện Củ... (6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tài liệu tổ chức, xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử ngành giáo dục giáo dục giáo... (23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về triển khai phần mềm Kế toán HCSN IMAS (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Chỉ thị 18 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xân hại trẻ em (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân - 1968 (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (23/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ năm học : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá /GDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Về triển khai thực hiện Đề án SSC đến các trường học trên... (6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Văn bản số 3827 /TB-GDĐT-VP Về kết luận chỉ đạo của Phó Giám đốc Bùi Thị Diễm Thu... (23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v xây dựng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạchBồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở... (15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Báo cáo Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về báo cáo thống kê tình hình nhân sự, trường, lớp, học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v báo cáo tình hình thực hiện chi lương và các khoản phụ cấp theo lương quý 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Báo cáo Tổng kết công tác Thanh, kiểm tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v thực hiện thông báo kết luận của Phó Giám đốc Bùi Thị Diễm Thu tại cuộc họp giao ban... (12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Công tác chính trị tư tưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạchKiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 cấp học mầm non (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông báo Về tổ chức hoạt động chăm lo Tết Trung Thu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 cho trẻ em trên địa bàn huyện. (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc thực hiện tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. (24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về phổ biến phim tài liệu “Biển, đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời” (12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Cấp học Mầm non (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị Người lao động – Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – Xây... (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn về việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuyên truyên vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện... (26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

BẢNG CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ( mẫu) (14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định V/v Ban hành Quy định chi tiêu ngân sách Công đoàn Giáo dục Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục... (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v khảo sát đối tượng đề nghị nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quy định về việc thu chi Quỹ tương trợ ngành Giáo dục huyện Củ Chi. (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Xét đề nghị học bổng “Nguyễn Đức Cảnh” Ngành Giáo dục & Đào tạo Thành phố lần thứ... (12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng của Công đoàn Giáo dục huyện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định V/V thành lập Đoàn kiểm tra chấm hoạt động Công đoàn Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch Kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) và “Tháng Công nhân” lần 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông báo V/v quyên góp tiền tương trợ tang tế (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao... (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 34
Hôm qua : 69
Tuần này : 384
Tuần trước : 656
Tháng này : 7,335
Tháng trước : 8,21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 75,151