ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẨU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tải file đính kèm: 14.de cuong gioi thieu Luat bau cu DBQH, DBHDND.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)